Medlemmar

Bandets medlemmar är:

Musikalisk ledare och domptör
   •Mats Bengtsson

Sax
   •Björn Hörwing
   •Anders Thomasson
   •Christian Hersborn
   •Anders Malmberg
   •Lars Aghammar

Trombone
   •Henrik Bengtsson
   •Bertil Thapper
   •Jonas Svedberg 
   •Anders Nyman

Trumpet
   •Jack Andersson
   •Johan Gyllström
   •Thomas Hedin
   • [4e trumpetstämman är vakant] 

Trummor
   • Tomas Nordström

Bas
   • Anders Lundberg

Gitarr
   • Robert Fredenberg

Piano
   • Torbjörn Brorson